El contingut d'aquest espai web està protegit per drets de propietat intel·lectual quedant prohibida la seva reproducció total o parcial sense el consentiment del seu autor.

Arjau.com es compromet a mantenir totes les dades facilitades com a privades i confidencials i a no subministrar-les a terceres parts, d'acord amb els principis de la LOPD (Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre).