Jordi Grau i Segarra

Químic i enòleg de professió començà a estudiar música mitjançant solfeig, harmonia i instruments a partir dels 6 anys completant el grau elemental en piano a l'Escola de Música de Palafrugell amb Rita Ferrer. El 1992 entra a formar part de la Coral Nit de Juny de Palafrugell en la corda dels baixos fins el 1998. El 1995, fruit de les relacions amb altres components de la coral, entre ells Jordi Rubau, funden el grup d'havaneres Els Cremats juntament amb 8 nois més. L'any següent, el 1997, decideixen fundar el grup actual. El 2011, juntament també amb Jordi Rubau, col·labora en una nova etapa del Grup Cubacant amb Xiqui Ramon, Neus Mar i Enric Canada després de la malaurada desaparició de Cástor Pérez. Tercera veu del grup que compleix la funció de baríton-baix.

Jordi Rubau i Andújar

Músic de professió, comença els seus estudis musicals als set anys, primer a Palafrugell amb la professora Montserrat Tibau i acabant-los posteriorment, amb els estudis de teoria de la música, solfeig, contrapunt, fuga, harmonia i un grau mig de piano al Conservatori de Girona i amb la pianista Anna Ferrer. Paral·lelament, aprèn a tocar la guitarra elèctrica i clàssica amb el guitarrista i professor Jordi Bofill i també rep classes de cant del tenor Juan Oncina. El 1993 entra a la Coral Nit de Juny fins el 1999 on també funda i forma part del grup Els Cremats. Posteriorment, el 1997, juntament amb Jordi Grau, funda el grup Arjau i el 2011 col·labora també amb el Grup Cubacant. Guitarra i tenor de la formació.

Josep Maria Batlle i Rosés

Tècnic en telecomunicacions. Inicia els seus estudis musicals de solfeig, piano i cant a l'escola de Música Rita Ferrer de Palafrugell. Alterna la seva passió per la música, des de ben petit, amb la del teatre. Col·labora amb diferents companyies locals, també als Pastorets, interpretant diferents i variats papers. El 2017 s'incorpora al grup Arjau després de la baixa de Xiqui Ramon, cobreix la segona veu del grup.